Hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào

Về phần hẹn đặt trước hay làm món mang về hãy
liên hệ trực tiếp số điện thoại  0561-21-8552
Những trường hợp khác vui lòng điền thông tin cần thiết và gừi đi

  Họ Tên

  Số điện thoại

  Địa chỉ email

  Những cái khác

  Màn hình xác nhận sẽ không được hiển thị . Xin vui lại xác nhận lại thông tin đã nhập
  và bấm nút xác nhận ở phía trên

  PAGE TOP